Rozwód i separacja

W sytuacji wystąpienia rozkładu pożycia, małżonkowie mają prawo wyboru - żądania rozwodu albo separacji. Uwzględnienie jednego z wyżej wymienionych zależy od wykazania istnienia przesłanek wymaganych przez prawo. więcej...

Alimenty

Alimenty są to świadczenia materialne bądź niematerialne, które służą zaspokojeniu bieżących i usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych – dzieci, małżonków, a także krewnych. więcej...

Podział majątku

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, o ile nie zostanie podpisana intercyza, powstaje wspólność majątkowa. Momentem, który wyznacza możliwość dokonania podziału majątku, zarówno sądowego, jak i umownego, jest chwila ustania wspólności ustawowej. więcej...

Dyskrecja
Bezpieczeństwo
Zaufanie

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. specjalizuje się w szeroko pojętym prawie rodzinnym. Gwarantujemy indywidualne i rzetelne podejście do każdego przedstawionego problemu. Prawnicy kancelarii skupiają się na rozpoznaniu jakie są potrzeby i oczekiwania Klientów, dlatego współpraca z Nami przebiega szybko i efektowanie przy jednoczesnym zachowaniu pełnej dyskrecji.

consulta telefon
prawo spadkowe
Spadki

Po osobie zmarłej pozostaje masa spadkowa, czyli tzw. scheda. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku stwierdza się przed sądem lub przed notariuszem.

więcej...

władza rodzicielska
Władza rodzicielska

Wyróżniamy postępowania dotyczące zmian w zakresie władzy rodzicielskiej (ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie), kontaktów, przysposobienia oraz rozstrzygnięć dotyczących spraw przekraczających zwykły zarząd majątkiem dziecka.

więcej...

przestepstwa
Przestępstwa przeciwko rodzinie

Rodzina, jako podstawowa komórka podlega specjalnej ochronie ustawodawcy. Istnieje katalog przestępstw, które można popełnić przeciwko rodzinie i opiece.

więcej...

  • Udzielanie porad prawnych
  • Prowadzenie konsultacji psychologicznych
  • Reprezentacja w sądzie
  • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego
  • Prowadzenie postępowania zabezpieczającego
  • Sporządzanie pism procesowych
  • Przygotowanie umów i porozumień
  • Prowadzenie negocjacji i mediacji
zapoznanie z dokumentami w 24h