Przestępstwa przeciwko rodzinie

przestepstwa

Rodzina to najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo. Obowiązkiem członków rodziny jest dbanie o wspólne dobro, wspieranie się i wzajemna pomoc. Rodzina, jako podstawowa komórka podlega specjalnej ochronie ustawodawcy. Istnieje katalog przestępstw, które można popełnić przeciwko rodzinie i opiece. Przepisy kodeksu karnego zawierają regulacje na temat wyżej wskazanych przestępstw.

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece (Rozdział XXVI k.k.):

 • bigamia (art. 206 k.k.),
 • znęcanie się (art. 207 k.k.),
 • rozpijanie małoletniego (art. 208 k.k.),
 • niealimentacja (art. 209 k.k.),
 • porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej (art. 210 k.k.),
 • uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej (art. 211 k.k.),
 • organizowanie adopcji wbrew przepisom ustawy (art. 211a k.k.).

Należy pamiętać, że pozostałe przestępstwa również można popełnić przeciwko członkowi rodziny. Do najczęstszych z nich należą:

 • zabójstwo (art. 148 k.k.),
 • dzieciobójstwo (art. 149 k.k.),
 • ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.),
 • inne uszkodzenie ciała (art. 157 k.k.),
 • zgwałcenie (art. 197 k.k.),
 • obcowanie płciowe z małoletnim (art. 200 k.k.),
 • zniesławienie (art. 212 k.k.),
 • znieważenie osoby (art. 216 k.k.),
 • nietykalność cielesna (art. 217 k.k.),
 • kradzież (art. 278 k.k.),
 • kradzież z włamaniem (art. 279 k.k.),
 • rozbój (art. 280 k.k.).

Członek rodziny może być zarówno sprawcą, jak też pokrzywdzonym przez popełnienie przestępstwa. Wyróżniamy przestępstwa ścigane z urzędu, na wniosek, bądź z oskarżenia prywatnego.