Spadki

spadki

Z chwilą śmierci następuje otwarcie spadku po osobie zmarłej. Masa spadkowa, czyli tzw. scheda przysługuje spadkobiercom zmarłego. Spadek można nabyć poprzez dziedziczenie ustawowe lub testamentowe. Ustalenie, kto nabędzie prawo do spadku stwierdza się przed sądem lub przed notariuszem – uzyskując akt poświadczenia dziedziczenia.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego to przede wszystkim:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • zabezpieczenie spadku,
 • sporządzenie spisu inwentarza,
 • dział spadku,
 • wykonanie zapisów,
 • zachowek,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
 • przyjęcie spadku,
 • odrzucenie spadku, w tym długów spadkowych,
 • zrzeczenie się dziedziczenia,
 • obalenie testamentów odręcznych i szczególnych,
 • postępowania mediacyjne związane ze spadkiem,
 • poradnictwo, jak zabezpieczyć swoją rodzinę przed śmiercią.