Współpraca

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c. przy świadczeniu usług prawnych posługuje się wysokiej klasy specjalistami, a wspólnicy Kancelarii to osoby o ugruntowanej pozycji na rynku prawniczym. Kancelaria świadczy swoje usługi zgodnie z należytą starannością przy jednoczesnym uwzględnieniu najlepszego interesu Klienta oraz obowiązującego systemu prawnego i zasad etyki wykonywania zawodu radcy prawnego.

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego niejednokrotnie wymagają współpracy wielu osób, dlatego też Kancelaria współpracuje z:

 • adwokatami,
 • notariuszami,
 • komornikami,
 • psychologami (również dziecięcymi),
 • psychiatrami,
 • terapeutami,
 • mediatorami,
 • biegłymi sądowymi,
 • detektywami,
 • doradcami podatkowymi,
 • pośrednikami w handlu nieruchomości,
 • agentami ubezpieczeniowymi.