Alimenty – Wsparcie dla Twojego dziecka

Alimenty to ważna kwestia, która wpływa na dobro Twojego dziecka. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie w kwestiach związanych z alimentami. Pozwól nam zająć się Twoimi obawami, abyś mógł/mogła skupić się na zapewnieniu dobrobytu Twojemu dziecku.

Znajdziemy rozwiązanie, zapewniające Twojemu dziecku wsparcie, na które zasługuje.

Tarcza chroniąca dziecko przed trudnościami losu

Dobro Dziecka

Osiągamy sprawiedliwe i trwałe porozumienie w sprawie alimentów, które uwzględni potrzeby Twojego dziecka i możliwości finansowe rodziców. Zadbamy o godność i radość dzieciństwa.

Odpowiednia wysokość alimentów w Opolu pozwala zadbać o dziecko

Wysokość Alimentów

Rozwiążemy wszelkie wątpliwości dotyczące przysługujących Ci alimentów. Zajmiemy się ich wysokością, sprawdzimy obecne ustalenia i wyegzekwujemy dochodzenie roszczeń.

Pewność wpłat alimentów w Opolu pozwala wychowywać dziecko w szczęściu mimo rozwodu

Egzekucja Wpłat

Możemy skierować sprawę do sądu i skutecznie wystąpić o egzekucję alimentów, zajmując wynagrodzenie, konta bankowe, nieruchomości i inne aktywa dłużnika.

Alimenty

Alimenty, to świadczenie w pieniądzu lub w naturze, które wynika z obowiązku alimentacyjnego. Natomiast przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania osobie uprawnionej. Generalną zasadą jest, iż uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest ten, kto znajduje się w niedostatku. Wyjątek od tej reguły stanowi obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Należy pamiętać, że zasądzona wysokość alimentów nie jest wartością stała i sztywną. W zależności od sytuacji faktycznej – majątkowej, zdrowotnej, rodzinnej – zobowiązanego i uprawnionego do alimentów możliwe jest wytoczenie powództwa o ich zwiększenie, zmniejszenie lub nawet uchylenie. Zgodnie z zasadą kontradyktoryjności ciężar udowodnienia faktów spoczywa na osobie, która z wywodzi z nich skutki prawne. Dlatego też niezbędne jest zgromadzenie odpowiednich środków dowodowych i ich przeprowadzenie w Sądzie.

Alimenty na dzieci

Rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Co do zasady o obowiązku alimentacyjnym rozstrzyga sąd na wniosek osoby uprawnionej tj. małoletniego dziecka reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego – matkę lub ojca. O wysokości alimentów decydują dwa czynniki: zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnianego oraz możliwości finansowe samego zobowiązanego. Należy pamiętać, że obowiązek alimentacyjny utrzymuje się również po osiągnięciu pełnoletniości przez dziecko, jeżeli pomimo dołożenia należytej staranności nie jest ono w stanie ponieść kosztów swojego utrzymania

Alimenty między małżonkami

Wyróżniamy instytucję alimentacji małżonków zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i po jego zakończeniu. Obowiązek alimentacyjny w trakcie trwania małżeństwa wynika z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a swoje źródło czerpie z potrzeby zapewnienia rodzinie godnych warunków życia i przyczyniania się do utrzymania rodziny. Najczęstszym przypadkiem jest jednak orzeczenie obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami. Sytuacja ex-małżonków różni się w zależności od tego, czy rozwód był orzeczony z winy, czy też bez winy któregokolwiek z małżonków.

 

Alimenty pomiędzy krewnymi

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Pokrewieństwo oznacza istnienie stosunku opartego na pochodzeniu od wspólnego przodka. Obowiązek ten staje się wymagalny w momencie niemożliwości zadośćuczynienia świadczeniom alimentacyjnym przez zobowiązanych w pierwszej kolejności. Przykładem takiego obowiązku może być obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków. Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Jak będziemy razem pracować?

w

Darmowa rozmowa wstępna

Poprosimy Cię o przedstawienie sytuacji i opis tego jak aktualnie rozwiązujesz kwestie alimentacyjne. Wstępna analiza jest bezpłatna. 

Zaplanowane spotkanie

Przeprowadzimy dokładną analizę prawną Twojej sytuacji i zidentyfikujemy jak najszybciej można ją poprawić. 

Reprezentacja sądowa

Znając Twój przypadek, zaproponujemy Ci dogodne warunki kompleksowego prowadzenia i obsługi sprawy – z przeciwnikiem oraz sądem.

Częste pytania o alimenty:

Jak obliczyć wysokość alimentów?

Aby obliczyć wysokość alimentów, uwzględnia się wiele czynników, takich jak dochody obu rodziców, liczba dzieci, koszty utrzymania, potrzeby edukacyjne i medyczne dziecka. Zwykle są ustalone wytyczne lub wzory matematyczne, które są stosowane w zależności od jurysdykcji. Warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. alimentów, aby dokładnie obliczyć wysokość alimentów w Twoim konkretnym przypadku.

Co zrobić, jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów unika ich płacenia?

Jeśli osoba zobowiązana do płacenia alimentów unika swoich zobowiązań finansowych, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w egzekwowaniu alimentów. Istnieją różne środki prawne, takie jak wniesienie sprawy do sądu, które mogą być podjęte w celu wymuszenia płatności. Prawnik pomoże Ci w rozpoczęciu procesu egzekucji i wyborze najskuteczniejszej strategii w Twojej sytuacji.

Czy alimenty mogą zostać zmienione w przypadku zmiany mojej sytuacji finansowej?

Tak, zmiana Twojej sytuacji finansowej może stanowić podstawę do zmiany ustalonych wcześniej alimentów. Jeśli Twoje dochody uległy znaczącej zmianie, na przykład z powodu utraty pracy lub innych czynników, możesz złożyć wniosek do sądu o zmianę ustaleń alimentacyjnych. Ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem, który pomoże Ci przedstawić mocny argument i dostarczyć odpowiednie dowody.

Czy mogę zmienić ustalone wcześniej alimenty?

Tak, istnieje możliwość zmiany ustalonych wcześniej alimentów. Jeśli Twoje okoliczności finansowe lub okoliczności dziecka uległy zmianie, możesz złożyć wniosek do sądu o zmianę ustaleń dotyczących alimentów. Ważne jest, aby zgromadzić odpowiednie dowody i skonsultować się z prawnikiem, aby przedstawić silny argument wsparcia dla proponowanej zmiany.

Czy alimenty muszą być płacane, jeśli nie ma ustalonego orzeczenia sądowego?

Jeśli nie ma ustalonego orzeczenia sądowego w sprawie alimentów, to formalnie nie ma prawnego obowiązku ich płacenia. Jednak zaleca się, aby zawrzeć porozumienie lub skonsultować się z prawnikiem w celu uregulowania kwestii alimentów, aby zapewnić stabilność finansową dziecka i uniknąć potencjalnych sporów w przyszłości.

Czy alimenty są płatne do momentu, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość?

 W wielu przypadkach alimenty są płatne do momentu, gdy dziecko osiągnie pełnoletniość lub zakończy naukę na poziomie szkoły średniej. Jednak w niektórych przypadkach mogą istnieć dodatkowe czynniki, takie jak sytuacja zdrowotna lub konieczność dalszego wsparcia finansowego w przypadku kontynuowania edukacji na poziomie uniwersyteckim. Warto skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać informacje dotyczące specyficznych zasad którymi kierują się sędziowie na Opolszczyźnie.

Radca Prawny Martyna Janikowska, specjalizujący się w prowadzeniu spraw rozwodowych w Opolu

"- Umów się na spotkanie,

zaproponuję ci dogodny termin na rozmowę w naszej kancelarii adwokatów i radców prawnych w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu lub Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania szybko ustalę najlepszy sposób poprowadzenia Twojej sprawy. Zadziałamy błyskawicznie, żeby zapewnić wyrok rozwodowy bez niepotrzebnego zwlekania."

Martyna Janikowska, Radca Prawny z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu 

+ 48 792 782 082

+ 48 608 436 324

Juliusza Słowackiego 6/11, 45-364 Opole

kancelaria@kasztajanikowska.pl