Władza rodzicielska – opieka nad Twoim dzieckiem

Władza rodzicielska to odpowiedzialność i uprawnienia, dzięki którym zapewnisz dla dziecka dobrobyt i szczęśliwe dzieciństwo. Ustalimy warunki opieki które uwzględnią potrzeby i pragnienia rodziców oraz dziecka, otwierając drogę do częstych, pełnych miłości i bliskości spotkań

Zapewnimy podział opieki nad Twoim dzieckiem i zadbamy o właściwe określenie władzy rodzicielskiej

Szczęśliwe dziecko po podziale władzy rodzicielskiej

Dobro dziecka

Po podjęciu przez Ciebie decyzji, pozew o rozwód przygotujemy już w siedem dni. Pomożemy Ci uzyskać niezbędne zaświadczenia i dokumenty urzędowe. Zadbamy o wybór właściwych dowodów.

Oboje rodziców wychowuje dzieckoo bez narażenia ich praw do opieki

Prawa każdego rodzica

Jako jedyna kancelaria adwokacka w Opolu, zapewniamy wsparcie psychoterapeutyczne, zorientowane na problemy które często pojawiają się w trakcie trwania rozwodu.

Kontakry rodzicielskie zabezpieczon sprawiedliwie i zgodnie z orzeczeniem sądu.

Zabezpieczenie kontaktów

Nawet w trudnych sprawach rozwodowych, doprowadzamy proces do końca już w trzy miesiące. W trakcie rozwodu w Opolu możesz liczyć na błyskawiczny wyrok.

Sprawowanie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska, co do zasady, przysługuje obu rodzicom i ma na celu zapewnienie najlepszego interesu dziecka. Jest to zbiór obowiązków i uprawnień, które rodzice mają wobec swojego dziecka. Władza rodzicielska trwa aż do momentu, gdy dziecko osiągnie pełnoletność.

Władza rodzicielska obejmuje szeroki zakres odpowiedzialności i praw, w tym obowiązek opieki nad dzieckiem, podejmowania decyzji dotyczących jego zdrowia, edukacji, religii i innych istotnych aspektów życia. Rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie dziecku bezpiecznego i odpowiedniego środowiska życia, dbanie o jego rozwój emocjonalny, fizyczny i intelektualny.

W przypadku rozwodu, kwestie związane z władzą rodzicielską stają się szczególnie istotne. Rozwód może wprowadzić zmiany w dotychczasowym podziale obowiązków i decyzyjności między rodzicami. Warto w takiej sytuacji skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w sprawach rodzicielskich. Adwokat będzie w stanie udzielić nie tylko fachowej porady prawnej, ale również pomóc w negocjacjach dotyczących władzy rodzicielskiej oraz reprezentować swojego klienta w sądzie, jeśli konieczne będzie rozstrzygnięcie spornych kwestii.

 

Sąd decyzją może władzę rodzicielską:

  • ograniczyć – w sytuacji, gdy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu lub w związku z zagrożeniem dobra dziecka Sąd stosuje ograniczenie władzy rodzicielskiej. W razie zagrożenia dobra dziecka Sąd może zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania lub skierować rodziców do specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego, skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej częściową pieczę nad dziećmi, zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, powierzyć zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi,
  • zawiesić – podstawę do zawieszenia władzy rodzicielskiej stanowi przemijająca przeszkoda w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, czyli taka sytuacja, która powoduje przejściową, najczęściej niezawinioną, niemożność sprawowania przez rodziców ich obowiązków względem dziecka,
  • pozbawić – sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może ona być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. choroba psychiczna), gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. znęcają się nad dzieckiem) lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. zaniedbują dziecko).

Kontakty z Dzieckiem

Utrzymywanie regularnych kontaktów z dzieckiem po rozwodzie jest zarówno prawem, jak i obowiązkiem każdego rodzica, niezależnie od przyznanej władzy rodzicielskiej. Kontakty rodzicielskie obejmują różne formy, takie jak odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, a także bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji i korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym środków komunikacji elektronicznej.

Nawet w przypadku, gdy jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie oznacza to automatycznej utraty prawa do kontaktów z dzieckiem. Konieczne jest dodatkowo wykazanie, że utrzymanie tych kontaktów wiąże się z zagrożeniem dla dobra dziecka. Sąd podejmuje decyzję w oparciu o najlepsze interesy dziecka, uwzględniając wszystkie istotne czynniki, takie jak relacja między rodzicem a dzieckiem, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka oraz inne czynniki wpływające na jego dobrostan.

W sytuacji, gdy występują trudności lub konflikty dotyczące kontaktów rodzicielskich po rozwodzie, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Adwokat będzie w stanie pomóc w rozwiązywaniu sporów dotyczących kontaktów rodzicielskich, negocjować warunki i znaleźć rozwiązania, które będą uwzględniać najlepsze interesy dziecka. W razie potrzeby, adwokat może również reprezentować swojego klienta przed sądem i pomóc w uzyskaniu rozstrzygnięcia zgodnego z potrzebami i prawami rodzica oraz dobrostanem dziecka.

 

Kontakty z dzieckiem sąd może:

 

  • zakazać kontaktów z dzieckiem – jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza. Ma to miejsce wtedy kiedy z kontaktami wiąże się zagrożenie życie lub zdrowia dziecka, jego prawidłowego rozwoju lub bezpieczeństwa. Innymi podstawami mogą być demoralizujący wpływ kontaktów na dziecko, wykorzystywanie kontaktów do kształtowania u dziecka postaw aspołecznych albo postaci wrogości wobec drugiego rodzica

 

  • ograniczyć kontakty z dzieckiem – o ile przesłanką zakazania kontaktów z dzieckiem jest jedynie poważne zagrożenie dobra dziecka, o tyle wszelkie inne wiążące się z kontaktami zagrożenia dobra dziecka, mogą skutkować ograniczeniem kontaktów. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem może polegać w szczególności na: zakazie spotkań z dzieckiem (osobistej styczności), zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, zezwoleniu na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego albo innej osoby wskazanej przez sąd, ograniczeniu kontaktów do określonych sposobów porozumiewania się na odległość, zakazie porozumiewania się na odległość.

Należy pamiętać, że wskazane wyżej wyliczenie ma charakter otwarty, zatem sąd może ustanowić także inne, niewymienione wyżej ograniczenia, jeżeli będzie tego wymagało dobro dziecka.

Jak będziemy razem pracować?

w

Darmowa rozmowa wstępna

Poprosimy Cię o przedstawienie sytuacji i opis tego jak aktualnie rozwiązujesz kwestie alimentacyjne. Wstępna analiza jest bezpłatna. 

Zaplanowane spotkanie

Przeprowadzimy dokładną analizę prawną Twojej sytuacji i zidentyfikujemy jak najszybciej można ją poprawić. 

Reprezentacja sądowa

Znając Twój przypadek, zaproponujemy Ci dogodne warunki kompleksowego prowadzenia i obsługi sprawy – z przeciwnikiem oraz sądem.

Częste pytania o alimenty:

Jakie są kroki w sprawie uregulowania kontaktów rodzicielskich?

W przypadku sporu dotyczącego uregulowania kontaktów rodzicielskich, powinieneś skonsultować się z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych w Opolu. Adwokat pomoże Ci w zrozumieniu procesu prawnego i zapewni niezbędne wsparcie w zbieraniu dokumentacji, przygotowywaniu wniosku sądowego i reprezentowaniu Twoich interesów przed sądem.

Czy mogę zmienić warunki kontaktów rodzicielskich?

Jeżeli istnieją ważne powody do zmiany wcześniej ustalonych warunków kontaktów rodzicielskich, można wystąpić do sądu o zmianę postanowień. W takiej sytuacji, warto skorzystać z usług adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych w Opolu, który pomoże w przygotowaniu odpowiedniego wniosku i reprezentowaniu Twoich interesów przed sądem.

Jak długo trwa proces sądowy dotyczący uregulowania kontaktów rodzicielskich?

Czas trwania procesu sądowego w sprawie uregulowania kontaktów rodzicielskich może się różnić w zależności od okoliczności i obciążenia sądu. Adwokat specjalizujący się w sprawach rodzinnych w Opolu będzie w stanie oszacować czas trwania procesu na podstawie swojego doświadczenia i lokalnej praktyki sądowej.

Jakie czynniki są brane pod uwagę przy ustalaniu kontaktów rodzicielskich?

Sąd bierze pod uwagę dobro dziecka jako najważniejszy czynnik. W przypadku sporu o kontakt rodzicielski, prawnik rodzinny pomoże w przedstawieniu argumentów dotyczących zdrowia, edukacji, stabilności emocjonalnej i innych czynników mających wpływ na dobro dziecka. Po zebraniu wystarczającego materiału dowodowego, Wydzał Rodzinnny sądu właściwego dla miejsca zamieszklania Twojego dziecka, rozpocznie proces i podejmie odpowiednie decyzje.

Czy mogę unieważnić ustalone kontakty rodzicielskie?

Unieważnienie ustalonych kontaktowych zasad rodzicielskich może być możliwe w przypadku naruszenia ważnych interesów dziecka lub zmiany okoliczności. W takim przypadku, warto żebyś skonsultował się z adwokatem specjalizującym się w sprawach rodzinnych w Opolu, który pomoże Ci w ocenie sytuacji i podjęciu odpowiednich kroków prawnych.

Czy potrzebuję adwokata do prowadzenia sprawy o uregulowanie kontaktów rodzicielskich?

W takiej, a także w każdej innej sprawie sądowej, warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. Niezależnie czy dotyczy to władzy rodzicielskiej w Opolu, czy dowlolnej sprawy w pozostałych częściach Polski. Adwokat pomoże Ci zrozumieć procesu sądowego, reprezentuje Twoje interesy przed sądem, oraz zapewni Ci profesjonalne doradztwo prawne i ochronę Twoich praw w trakcie postępowania sądowego.

Radca Prawny Martyna Janikowska, specjalizujący się w prowadzeniu spraw rozwodowych w Opolu

"- Umów się na spotkanie,

zaproponuję ci dogodny termin na rozmowę w naszej kancelarii adwokatów i radców prawnych w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu lub Strzelcach Opolskich. Podczas spotkania szybko ustalę najlepszy sposób poprowadzenia Twojej sprawy. Zadziałamy błyskawicznie, żeby zapewnić wyrok rozwodowy bez niepotrzebnego zwlekania."

Martyna Janikowska, Radca Prawny z listy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu 

+ 48 792 782 082

+ 48 608 436 324

Juliusza Słowackiego 6/11, 45-364 Opole

kancelaria@kasztajanikowska.pl